Skip links

Vilkår for Norse TV

1. Hva vilkårene gjelder

Disse vilkårene gjelder for ditt kundeforhold til Norse TV og bruk av Norse TV (tjenesten). Tjenesten eies av Tare TV («Norse TV» eller «vi»). Når du tar tjenesten i bruk legger vi til grunn at du har lest og godtatt disse vilkårene.

2. Om Norse TV

Tjenesten inneholder serier og filmer fra Norse TVs kanaler, og annet innhold. Hvilke programmer som er tilgjengelige og hvor lenge vil variere.

3. Bruk av tjenesten

Tjenesten er for privat bruk og kan bare deles med familie som du bor sammen med. Du kan ikke dele passord med andre, videreselge eller bruke tjenesten kommersielt. Det er ulovlig og straffbart å skaffe seg uautorisert tilgang til tjenesten (hacking), å kopiere innhold for annet enn privat bruk eller å legge ut vårt innhold på internett.

4. Norse TVs ansvar for tjenesten

Norse TV er ansvarlig for alt innholdet i tjenesten og for at tjenesten virker. Norse TV er ikke ansvarlig for feil eller kostnader ved internettforbindelsen eller enheten du bruker. Kvaliteten på leveransen av tjenesten vil kunne påvirkes av din geografiske lokasjon.

5. Registrering og behandling av personopplysninger

Når du registrerer deg første gang må du oppgi riktig kontaktinformasjon. Informasjon vedrørende kundeforhold og tjenesten vil kommuniseres gjennom e-post eller under Min Konto på Norse TV. Vi vil også samle inn data om bruk av tjenesten. Du kan lese mer om hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan vi bruker disse i Norse TV Personvernerklæring.

Ved oppsigelse av abonnementet vil vi beholde en kopi av brukerkontoen i 12 måneder, slik at du enkelt kan gjenopprette kontoen, med mindre du ber om at brukerkontoen slettes.

6. Betaling

Tjenesten er et forhåndsbetalt abonnement som løper fra du registrerer deg første gang og fornyes automatisk til du sier det opp. Vi har forskjellige typer abonnement og betalingsmåter, se din konto for informasjon om ditt abonnement, priser og hvordan du betaler. Det er ditt ansvar å sørge for at du kan betale abonnementet ved fornyelse, blant annet betalingskortet er gyldig og har dekning. Dersom betalingen ikke blir gjennomført vil vi uansett kreve betalt for de dagene du har hatt tilgang til tjenesten og gjøre nye forsøk på å gjennomføre betaling, til betaling skjer. Vi kan også kreve gebyr og forsinkelsesrente, og sperre tilgangen inntil du har betalt. Abonnementet vil automatisk bli sagt opp dersom betaling ikke skjer i løpet av 30 dager.

7. Angrerett

Du har vanlig angrerett, det vil si at du kan gå fra avtalen innen 14 dager etter kjøpet, eller fra vi første gang informerte deg om angreretten. Har du uttrykkelig bedt om tilgang før fristen løper ut, og senere bruker angreretten kan vi likevel kreve betalt for den perioden du har brukt tjenesten (angrerettloven § 21, 3). Ved kjøp av enkeltstående tjenester, f eks tilgang til et program, eller en film, gjelder det ikke angrerett etter at tjenesten er levert, jf. angrerettloven § 22, c).

8. Endringer

Vi arbeider hele tiden for å forbedre tjenesten. Hvis vi øker prisen uten at det skyldes vanlig prisstigning eller nye avgifter, eller vi gjør andre endringer som gjør at tjenesten blir mindre attraktiv for de som bruker den, gir vi deg minst en måneds varsel, og da kan du velge å si opp avtalen. Av og til vil vi oppdatere vilkårene.

9. Oppsigelse

Du kan si opp tjenesten når du vil på din konto, og da vil avtalen løpe ut den perioden du har forhåndsbetalt. Dersom du sier opp et abonnement med fast avtaletid før avtaleperioden er utløpt, eller avtalen heves som følge av betalingsproblemer vil det påløpe et oppsigelsesgebyr avhengig av hvor mye av avtaletiden som gjenstår.

10. Kontakt

For å kontakte Norse TV, send en mail til kontakt@norsetv.com